ترشی گردو
مواد لازم
 

گردوی کال سبز نرم : نیم کیلو
سرکه:به مقدار لازم
نمک: به مقدار دلخواه
ترخون و رزماری : به میزان دلخواه
 
روش تهیه

گردوهارا در آب معمولی ریخته به مدت ده تا پانزده روز درجائی قرار داده و هر روز آب آنرا عوض می کنیم تا تلخی و سیاهی گردو خارج شود . پس از این مدت گردوها را خارج کرده  . پوست سیاه روی آنرا می گیریم و با خلال دندان سطح روی آنرا سوراخ می کنیم و دو روز دیگر در آب  سرد و تازه  در یخچال  قرار می دهیم و هربار آب تیره شد آنرا عوض می کنیم .
 


سپس آن را در صافی می ریزیم وقتی آبش رفت مقدار زیادی نمک رویش می پاشیم و یکروز در آفتاب قرار می دهیم . سرکه را به همراه ترخون و رزماری  روی حرارت گرم می کنیم تا بجوش آید .سپس گردوها را اضافه کرده  و از روی حرارت برمی داریم. پس از سرد شدن گردو ها را در شیشه ریخته.ترشی در خارج از یخچال بعد ازدو تا سه هفته می رسد . هنگام خوردن گردو را برش داده وبر سر سفره می آوریم


فرم نظرات کاربران

نظرات کاربران