پنگوئن های خوراکی با پنیر خامه ای (بخش اول)


پنگوئن های خوراکی با پنیر خامه ای ، بعنوان میان وعده ای لذیذ و یا برای تزیین سالاد، اردور و یا سایر غذاهای سرد قابل استفاده می باشد.

 
مواد لازم:

- زیتون سیاه رسیده و درشت :18 عدد
- پنیر خامه ای     :1 بسته (225 گرم)
- هویج :1 عدد (با قطر 2.5 سانتیمتر و به درازای 15 سانتیمتر)
- زیتون سیاه رسیده و کوچک :18 عدد
- خلال دندان ظریف :18 عدد
- کارد کوچک و تیز :1 عدد
- تخته کار چوبی :1 عدد

طرز تهیه:

1. هر یک از زیتون های درشت را از درازا برش داده، دونیم کرده و هسته آن را در آورید. روشی دیگر، ایجاد شکافی عمودی در زیتون درشت است بطوریکه دو نیمه زیتون از هم جدا نشود.
2. بین هر دو نیمه زیتون را با یک قاشق چایخوری از پنیر خامه ای بشکلی مدور پر کرده، سپس دو نیمه ی زیتون را با فاصله از هم در دو طرف گلوله ی پنیری بچسبانید. به این ترتیب شکم پنگوئن شکل می گیرد.
در روش دوم پیشنهادی فوق، طوری مابین زیتون شکاف خورده را با پنیر خامه ای پر کنید که ضمن اینکه از دو لبه زیتون بیرون نزند، به زیتون پر شده شکلی مدور بدهد (مانند شکم پنگوئن).
 

3. هویج را به قطعات 0.5 سانتیمتری دایره ای شکل برش داده، سپس از هر برش یک قطعه کوچک مثلثی شکل را جدا کنید. از قطعه دایره ای شکل برای پای پنگوئن و از قطعه مثلثی شکل برای نوک آن استفاده می کنیم.
4. بر روی زیتون های کوچک که برای سر پنگوئن در نظر گرفته ایم، با نوک کارد یک شکاف خیلی ظریف ایجاد می کنیم. قطعه مثلثی شکل هویج را به دو مثلث کوچکتر تقسیم کرده و یکی از آن ها را بعنوان نوک پرنده در شکاف ایجاد شده زیتون کوچک قرار می دهیم.
5. حال با فرو بردن یک خلال دندان بصورت عمودی در زیتون کوچکتر، آن را به بدن و پای پنگوئن طوری متصل کنید که شکل ظاهری پنگوئن بهم نریزد.منبع: منتخب از وبسایت beforeitsnews ، بتاریخ دسامبر 2014  
فرم نظرات کاربران

نظرات کاربران