مربای گردو سبزمواد لازم:

شکر: ۱/۵ کیلو
گردو: ۱ کیلو

 روش تهیه:

گردوهارا در آب معمولی ریخته به مدت ده تا پانزده روز درجائی قرار داده و هر روز آب آنرا عوض می کنیم تا تلخی و سیاهی گردو خارج شود . پس از این مدت گردوها را خارج کرده  . پوست سیاه روی آنرا می گیریم و با خلال دندان سطح روی آنرا سوراخ می کنیم و دو روز دیگر در آب  سرد و تازه  در یخچال  قرار می دهیم و هربار آب تیره شد آنرا عوض می کنیم .


سپس  در نهایت آب آنرا کاملا تخلیه کرده با نیمی از شکر به مدت 12 ساعت در یخچال قرار می دهیم  . سپس کرد ها را از ظرف خارج کرده و شهد باقی مانده را به اضافه باقی شکر و  روی حرارت قرار داده تا کمی غلیظ شود  گردوها را افزوده و حرارت را بسیار کم می کنیم تا شربت غلیظ شود و قوام پیدا کند.

فرم نظرات کاربران

نظرات کاربران