چگونه میوه آناناس تازه را برش دهید؟


 

برخی افراد از خرید میوه آناناس تازه خودداری می کنند، فقط بدلیل واهمه از جداسازی پوست آن و برش دادن گوشت این میوه لذیذ و مقوی. برای این کار کافیست یک کارد تیز و بزرگ آشپزخانه و یک تخته برش داشته باشید. با کمک تصاویر زیر براحتی می توانید یک آناناس بزرگ را براحتی به قطعات مکعبی شکل کوچک تبدیل کنید.

1. نحوه قرار گرفتن میوه برای برش
 


2. ابتدا و انتهای آناناس را بشکل زیر جدا کنید.
  

3. با برش های عمودی، پوست آناناس را در چند مرحله از گوشت آن جدا کنید. سپس با ایجاد برش های عمودی مجدد، میوه را چهار قسمت نمایید.
   


4. سپس هر قسمت از میوه را به قطعات مکعبی شکل خرد کنید.
   منبع: منتخب از وبسایت butterwithasideofbread
فرم نظرات کاربران

نظرات کاربران