بچه های تیز هوش گلها

بچه های گلها

دانا

پســری از شــرق ایــران اسـت او 10 سال دارد و به مطالعه علا قمـند است . او مــی خواهد دانشمـنـد شـود  و به کشــورش خدمت کند. پدر دانــا پــزشک است و اغلب  به روستا می رود و بیمــاران روستــایی را درمـان می کند دانا شاگرد سخت کوشی است و در مدرسه نمره های خوبی می گیرد.  او آش رشته های مادرش را خیلی دوست دارد.

سارا و دارا

شمال غرب ایران به  داشتن چراگاه های سرسبز شهرت دارد. مردم ان منطقه گوشت و لبنیلات تازه و خوش طعمی دارند . سارا و دارا خواهـر و برادری دو قلو از شمال غرب ایـران هستند. آنها نه سال دارند و در کلاس سوم درس می خوانند. منطقه ای که آنها در آن زندگــی می کنند آب وهــوای خوبی دارد و البته زمستانــها هوای آن  منطقــه خیلـی سرد است. پدر آنهـا دامدار می باشد. آنها اغلــب به پدر خود کمک مـی کنند تا شیـر دامها را بدوشد. سارا دوست دارد در آینـده دامپزشک شود و به مردم منطقه اش خدمت کند. مـادر آنها با شیر گـاو مـاست و کره محلی درست می کند. بچه ها لبنیات را خیلی دوست دارند. دارا به کباب علاقه زیادی دارد

سپهر

سپهر پسری از غرب ایران است. او 9 سال سن دارد و به نقاشی علاقه مند است. پدر سپهر نقاش معروفی است. غرب ایران طبیعت زیبایی دارد برای همین آنها از طبیعت نقاشی می کشند و نمایشگاه نقاشی برگزار می کنند. مادر سپهر شیرینـــی و نانهای محـلی را خیلی خوشمزه می پزد.

پویا

پویا هشت سال دارد اوکلاس دوم دبستان است. پویا با خانواده مهربان خود در جنوب کشور زندگی می کند . پدر پویا ماهیگـیر است. او گاهی با پـدرش برای ماهیگـیــری به دریـا می رود. پویا ورزشکـار خوبی است و عضو تیم فوتبــال مدرســه شان می باشد. غذای مورد علاقه پویا ماهی است. یکــی از غــذاهای اصــلی مردم جنوب ماهی می باشد. آنها ماهی را با ادویه جات فراوان مصرف می کنند.

سحر

سحر هشت سال دارد او کلاس دوم دبستان است و با خانواده خود در شمال ایـران زنــدگی می کند. پدر سحرکشاورز اســت و مزرعـه برنج دارد. پدر و مادر سحر با هم در مزرعه کار می کنند. سحر به آشپزی  علاقه زیادی دارد. او به مادرش در آشپزی کمک می کند. مردم شمال ایران غذاهای محلی خوشمزه ای دارند. سحر می خواهد در آینده آشپز ســرشناسی شود و غــذاهای محلی شمال را به همه معرفی کند

سپیده

سپیده 9 ساله دانش آموز کلاس سوم دبستان است. او با خانواده اش در مرکز ایران زندگی می کند. پدر و مادر او معلم هستند. سپیده اغلب به مادرش در کارهای منزل کمک می کند. او شغل پدر و مادرش را دوست دارد و می خواهد در آینده مثل آنها معلم خوبی شود و به جامعه اش خدمت کند. سپیده ماکارونی های مادرش را خیلی دوست دارد.