نحوه نگهداری کاهـو

Lettuce, Little Gem 082510-2.jpg

کاهوی تازه برداشت شده از مزرعه هنوز یک سبزی زنده و شاداب است. وقتی برگی از کاهو را تکه و یا پاره می کنید، کاهو تصور به خورده شدن توسط موجودی دیگر می کند، لذا برای حفاظت از خود اقدام به تولید چهار برابر مواد غنی از آنتی اکسیدان می نماید. توصیه می شود دسته ی کاهو را با دست به قطعات کوچکتر تکه کرده و در یخچال نگهداری نمایید.

منبع: کتاب "Eating on the wild side "

فرم نظرات کاربران

نظرات کاربران