انتخاب زيورآلات متناسب با شکل يقه لباس

    يقه اسکي: زنجير و يا مدال بلند مزين به حلقه هاي درشت حتي به بلندي 95 سانتيمتر
    يقه گرد کيپ: گردنبندي کوتاه که بحالت خوابيده کمي پايين تر ازخط يقه قرار گيرد
    يقه گرد باز: گردنبندي کوتاه تر از خط يقه با قطعاتي درشت که متصل به گردنبند بوده و مجموع زيورآلات شما قسمت باز گردن را بپوشاند
    لباس بدون يقه : گردنبندي کوتاه تر از خط لباس مزين به چند زنجير در اندازه هاي مختلف
   يقه مستطيلي يا مربع شکل: گردنبندي بهمان شکل يقه يعني با ترکيبي مستطيلي يا مربع شکل و کوتاه تر از خط يقه
    يقه باز تا روي خط سرشانه: در اين شکل يقه در مواردي يقه از طرف يکي از سرشانه ها حالت افتاده دارد. گردنبندي دايره شکل کيپ گردن با رشته هايي آويز حاوي قطعات تزييني کوچک، بطوريکه گردنبند شما کمي کوتاه تر از خط يقه باش 

   لباس يقه هفت بدون آستين: در مواردي در زير لباس پيراهني که کاملا قسمت يقه را مي پوشاند پوشيده مي شود. براي چنين يقه اي انتخاب گردنبندي کوتاه و بسيار ظريف با آويزي مثلثي شکل مناسب خواهد بود
    يقه هفت باز: گردنبندي بشکل حرف الفباي لاتين V که قسمت باز گردن را بپوشاند
    لباس يقه متصل بسته: گردنبندي بسيار ظريف با يک قطعه آويز بيضي شکل که کيپ گردن باشد
    يقه قايقي باز: زنجير و يا گردنبندي ساده و بلند که مي تواند داراي چند رشته باشد 
    يقه راهبي گرد: براي چنين لباسي توصيه ما به شما انتخاب فقط گوشواره هاي آويز کمي بلند است
    يقه دلبري: گردنبندي منحني شکل که کوتاه تر از خط يقه باشد


فرم نظرات کاربران

نظرات کاربران