10 کاری را که افراد موفق دوباره انجام نمی دهند (بخش دوم)همه ما مرتکب اشتباهاتی می شویم اما آن گروه از افراد، موفق محسوب می شوند که از اشتباهات خود پند بگیرند.

مفهوم "هیچگاه به عقب باز نگردید"، چیست؟ دکتر هنری کلود، روانشناس بالینی و نویسنده کتاب هیچگاه به عقب باز نگردید: 10 عملی را که شما هیچگاه آنها را مجددا انجام نمی دهید، اظهار می دارد: "اشخاصی که چه در زندگی خود و چه در کار و تجارت به آگاهی و موفقیت خاصی دست یافته اند، ناشی از تجربه شان در آن زمینه می باشد و هیچگاه برای دست یابی به همان هدف اشتباهات قبلی را تکرار نکرده و راه های قدیمی را دوباره طی نمی کنند."
وی می گوید: "سالها در پی یافتن پاسخی برای خود بودم که رمز موفقیت افراد سعادتمند در انجام اموری که آنها را بسمت موفقیت در کار، تجارت، روابط اجتماعی و زندگی شان سوق می دهد چیست؟ لذا به انجام تحقیقات در این زمینه پرداختم."

اگرچه در زمینه کار و زندگی درس های زیادی برای آموختن وجود دارد اما از دیدگاه دکتر کلود، افراد موفق معمولا از ده راهکار مشترک برای دستیابی به هدف شان استفاده نموده و هیچگاه مرتکب اشتباهاتی تکراری نمی شوند.

اشخاص موفق هیچگاه اشتباهات زیر را تکرار نمی کنند:

1. اعتماد به کسی یا چیزی که بی عیب و نقص بنظر می رسد  

مجذوب افراد دست نیافتنی و استثنایی شدن امری است طبیعی. ما همیشه برترین ها را دوست داشته و بدنبال شان بوده و هستیم. افراد موفق در هر کاری، کارکنان با قدرت اجرایی بالا، دوستانی با شخصیت درخشان، همسری استثنایی و شرکت های برتر، تماما ایده آل و مورد پسند همگان می باشند.  اما زمانی که با افرادی روبرو می شویم که بیش از حد متعارف برتر بنظر می رسند، باید کمی تامل نمود. دنیای ما 100% کامل نیست. هیچ شخص بی عیب و نقصی وجود ندارد، پس اگر خلاف این واقعیت را می بینید، حرکت بسمت این فرد را همینجا متوقف نمایید.

2. چشم پوشی کردن از مشاهده دورنمای کلی هر هدفی  

وقتی دورنمای کلی هر هدفی را تجسم نموده و از دور به آن می نگرید عملکرد شما در رسیدن به آن هدف بهتر و موفق تر خواهد بود. برای افراد موفق، تنها یک چیز و یا یک نفر نمیتواند نماینده کل افراد و یا کل هدف شما باشد. فرد برنده این را به خاطر می سپارد، در نظر گرفتن همه چیز و نه فقط یک چیز به تنهایی.
 
3. نادیده گرفتن عمق و درون هر چیز و هر شخص  

این مهم نیست که ظاهر اشیا و یا اشخاص چقدر کامل و جذاب بنظر می رسد، بلکه می بایستی با نگاهی عمیق، چندجانبه و بی طرفانه به شناخت درون هر کس و هر چیزی پرداخت؛ این واقعیتی است که ما به خویشتن خود بدهکاریم.

4. عدم پرسش از خود که چگونه ما خود را در این موقعیت یافته ایم

یکی از تفاوت های عمده بین افراد موفق و ناموفق در تمامی موقعیتها اعم از زندگی شخصی، روابط اجتماعی و تجارت و کار، پرسیدن این پرسش از خود می باشد که "جایگاه من در این رابطه چیست"؟ به بیانی دیگر، حتی اگر ما در رابطه ای قربانی شده باشیم، فقط از این دیگاه به قضیه نگاه نخواهیم کرد.
 
5. فراموش کردن این حقیقت که زندگی درونی شخص عامل موفقیت بیرونی اش بوده است  

لازمه یک زندگی موفق، فقط به عوامل بیرونی ختم نمی شود. اگر فردی خوشحال و راضی هستیم، این رضایت بیشتر تابع عوامل درونی مان است. پژوهشها بر این امر صحه گذاشته اند. زندگی داخلی مان بطور وسیعی بر شرایط خارجی تاثیر گذار است.

 
خلاف موارد فوق نیز مصداق دارد؛ افرادی که دچار شکست های متعدد می شوند و همچنان بدنبال موفقیت در عرصه های گوناگون زندگی خود هستند، تکرار اشتباهات خود را نادیده می گیرند.

هر شخصی مرتکب اشتباه می شود، ولو افراد موفق. اما تفاوت بین افراد بدلیل تشخیص اشتباهات خود و امتناع از تکرار آن ها می باشد. بطور خلاصه، آنها از رنج خود و دیگران، می آموزند.

یک اصل را بخاطر بسپارید: رنج وسختی اجتناب ناپذیر است، ولی انجام مجدد عملی که منجر به حصول همان رنج و سختی شود ضمن اینکه ما این تجربه را یکبار پشت سر گذاشته ایم، کاملا قابل اجتناب است. به بیانی دیگر، نیازی به یافتن راه های جدید برای شکست مجدد نمی باشد، دانستن و تجربه امتحان همان راه های قدیمی برای مان کافیست. پس به عنوان یک اصل می پذیریم که برای موفقیت در زندگی از تکرار مجدد اشتباهات می بایستی جلوگیری نمود.
 


منبع: مقاله ای به قلم Dr. Henry Cloud  از وبسایت success.com ، بتاریخ ژوئن 2014
فرم نظرات کاربران

نظرات کاربران