چگونه به اهداف خود دست یابیم؟

هر روز برای شما فرصتی جدید جهت ایجاد یک دگرگونی در زندگی تان فراهم می شود، تا نه فقط در زندگی خود بلکه در دنیای اطرافتان تغییر مثبتی بوجود آورید. هر روز سرآغازی جدید است، شاید امروز، زمانی است برای تعیین یک هدف جدید و یافتن راهی برای دست یابی به آن. شما قوی تر از آنچه که تصور می کنید هستید و آنچه را که اراده کنید بدست خواهید آورد. پس بجای یافتن بهانه ای برای فرار از رسیدن به اهداف تان، کافیست مدام با خود تکرار کنید که می توانید به هدف تان برسید.
پس خودتان را متعهد بدانید، در ذهن خود برنامه ای برای تحقق آرمان تان طراحی کنید و هیچگاه برای دستیابی به هدف، به خود شک و دودلی راه ندهید.
نمودار گرافیکی زیر، ایده ای ساده برای کمک به هر شخص در دستیابی به اهدافش می باشد:

 
1. تلاش در راه رسیدن به هدف (از همین امروز)

هر روز برای شما فرصتی جدید جهت ایجاد یک دگرگونی در زندگی تان فراهم می شود. شاید امروز، زمانی است برای تعیین یک هدف جدید و یافتن راهی برای دست یابی به آن.
 
2. تهیه برنامه ای برای تحقق آرمان تان

در ذهن خود برنامه ای برای تحقق آرمان تان طراحی کنید.

3. قوی باشید

شما قوی تر از آنچه که تصور می کنید هستید و آنچه را که اراده کنید بدست خواهید آورد.
 
4. عجله نکنید

برای رسیدن به هر هدفی، شما نیاز به زمان دارید.
 
5. با ثبات و پایدار باشید

اگر شاهد تغییر و تحولی در این زمینه نیستید، بجای عقب نشینی به فکر یافتن راه دستیابی جدیدی باشید.
 
6. آیا ارزش اختصاص وقت را دارد؟


شک نکنید که پاسخ به این پرسش، همیشه "بلی" است.
 
7. تسلیم نشوید

شما به هدف نزدیک هستید پس عقب نشینی نکنید.
 
8. ادامه دهید

بجای یافتن بهانه ای برای فرار از رسیدن به اهداف تان، کافیست مدام با خود تکرار کنید که می توانید به هدف تان برسید و ادامه دهید.

9. خود را با دیگران مقایسه نکنید

این مهم نیست که دیگران برای رسیدن به هدفی مشابه شما چقدر زمان صرف می کنند، مهم تحقق هدف از پیش تعیین شده توسط "خودتان" است. پس خودتان را فقط با خودتان مقایسه کنید و نه با دیگران.

10. قدم آخر

در این مدت ممکنست به شما سخت گذشته باشد، ولی بالاخره به هدف خود رسیدید. به شما تبریک می گوییم.


منبع: منتخب از وبسایت neilarey.com
فرم نظرات کاربران

نظرات کاربران